Hồ Sơ Mentors

Tuấn Hà - Mentor

-Chủ Tịch VINALINK Media, Vinalink Academy

-Chủ Tịch IMENTOR - Hệ sinh thái Khởi nghiệp EMI

- Chuyên gia về Digital Marketing, Martech, Content Marketing. Sáng tạo và đổi mới, xây dựng hệ thống kinh doanh cho doanh nghiệp. Mentor các dự án khởi nghiệp, GrowthHacking.

Chức năng này đang được phát triển

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn khi chức năng này được hoàn thành. Trong thời gian hiện tại, bạn có thể để lại câu hỏi của mình trong diễn đàn SharkTank.

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!