Nguyễn Xuân Phú
Shark

"Bắt tay giải quyết vấn đề. Vận dụng thực tế hái về thành công"

Thái Vân Linh
Shark

“Nếu hôm nay bạn làm những gì không ai làm. Ngày mai bạn sẽ có những gì không ai có.”

Phạm Thanh Hưng
Shark

"Cần cù thôi chưa đủ, muốn làm chủ phải tinh khôn"

Trần Anh Vương
Shark

"Nếu không có KHỞI NGHIỆP, sẽ không có khởi nghiệp THÀNH CÔNG"

Nguyễn Mạnh Dũng
Shark

“Startup nên có tham vọng lớn nhưng phải thực tế & bắt đầu từ những việc nhỏ”

Nguyễn Ngọc Thủy
Shark khách mời

"Hãy ước mơ - Hãy chinh phục"

Lê Đăng Khoa
Shark khách mời

"Khi nói về GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI của doanh nghiệp, trước tiên phải có sự LIÊN KẾT VỚI GIÁ TRỊ HIỆN TẠI"

Trương Lý Hoàng Phi
Shark khách mời

"Phải chọn một công việc xứng đáng, với một thái độ thật xứng đáng"

Nguyễn Thanh Việt
Shark khách mời

“Ngọn đèn chỉ sáng khi không có gió. Các Startup càng bình tĩnh suy xét cẩn thận, việc kinh doanh càng chuẩn xác”

Louis Nguyễn
Shark khách mời

“Hơn 70% Startup sẽ Thất Bại, vì vậy, bạn phải chọn dòng tiền thông minh”

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!