Phạm Thanh Hưng
Shark

"Cần cù thôi chưa đủ, muốn làm chủ phải tinh khôn"

Lê Hùng Anh
Shark

NHÀ ĐẦU TƯ MỚI CỦA SHARK TANK VIỆT NAM MÙA 5

Shark Đỗ Liên
Shark

"Tôi muốn các bạn trẻ trở thành người dẫn đầu kỷ nguyên hiện tại"

Nguyễn Hòa Bình
Shark

Shark "Tri kỷ" của startup Việt Nam

Nguyễn Xuân Phú
Shark

"Bắt tay giải quyết vấn đề. Vận dụng thực tế hái về thành công"

Thái Vân Linh
Shark

“Nếu hôm nay bạn làm những gì không ai làm. Ngày mai bạn sẽ có những gì không ai có.”

Louis Nguyễn
Shark khách mời

“Hơn 70% Startup sẽ Thất Bại, vì vậy, bạn phải chọn dòng tiền thông minh”

Nguyễn Thanh Việt
Shark

“Ngọn đèn chỉ sáng khi không có gió. Các Startup càng bình tĩnh suy xét cẩn thận, việc kinh doanh càng chuẩn xác”

Nguyễn Mạnh Dũng
Shark

“Startup nên có tham vọng lớn nhưng phải thực tế & bắt đầu từ những việc nhỏ”

Trương Lý Hoàng Phi
Shark khách mời

"Phải chọn một công việc xứng đáng, với một thái độ thật xứng đáng"

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!