Đặng Hồng Anh
Shark khách mời

"Khởi nghiệp cần tố chất của một vận động viên, luôn dấn thân, quyết tâm, bền bỉ theo đuổi mục tiêu"

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!