Lê Đăng Khoa
Shark khách mời

"Khi nói về GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI của doanh nghiệp, trước tiên phải có sự LIÊN KẾT VỚI GIÁ TRỊ HIỆN TẠI"

Trương Lý Hoàng Phi
Shark khách mời

"Phải chọn một công việc xứng đáng, với một thái độ thật xứng đáng"

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!