Trần Anh Vương
Shark

"Nếu không có KHỞI NGHIỆP, sẽ không có khởi nghiệp THÀNH CÔNG"

Lê Đăng Khoa
Shark khách mời

"Khi nói về GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI của doanh nghiệp, trước tiên phải có sự LIÊN KẾT VỚI GIÁ TRỊ HIỆN TẠI"

Đặng Hồng Anh
Shark khách mời

"Khởi nghiệp cần tố chất của một vận động viên, luôn dấn thân, quyết tâm, bền bỉ theo đuổi mục tiêu"

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!