Hồ Sơ Sharks

Nguyễn Hòa Bình- #SharkBinh

Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn NextTech

Video giới thiệu
Tiểu sử Shark

• Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn NextTech
•Ông hiện đang nắm giữ bằng thạc sĩ về Quản trị thông tin của Đại học Osaka và hơn 30 giải thưởng công nghệ uy tín trong suốt quá trình khởi nghiệp và quản trị kinh doanh.
•Năm 2001, khi còn là sinh viên đại học Quốc Gia Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập Công ty giải pháp phần mềm Peacesoft (tiền thân của NextTech Group sau này) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm cho cơ quan doanh nghiệp.
•Hai thập kỷ qua, ông Nguyễn Hoà Bình luôn là người đình hướng, chèo lái đưa NextTech trở thành Tập đoàn tiên phong trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới, với hơn 20 công ty cung cấp các dịch vụ trên nền tảng trực tuyến.
•Ông vinh dự được bình chọn trong Top những người có ảnh hưởng nhất đến Internet tại Việt Nam giai đoạn 2007-2017.

Tổng số tiền đầu tư

Đang cập nhật

Tổng số dự án đã đầu tư

0

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!