Hồ Sơ Mentors

Nguyễn Tiến Trung - Mentor

- Founder Công Ty Cổ Phần đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (NSCI)

- Sáng lập và Chủ Tịch KANYO VIETNAM SJC

- Co-founder Sông Hàn Incubator

- Cố vấn cấp cao chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI tập trung cho các Hoạt động đào tạo, cố vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên toàn quốc. Anh đã có hàng trăm lớp đào tạo khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, TOT, cố vấn, huấn luyện cho các dự án khởi nghiệp từ năm 2013.

- Một trong 12 huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan 2015.

- Thành viên ban điều hành sáng kiến cố vấn khởi nghiệp Việt Nam VMI, Mentor of the year 2017

- Cố vấn cao cấp mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần iAngel. Thực hiện tìm kiếm, kết nối và điều phối chương trình tăng tốc iAA cho gần 70 startups tại SharkTank Viet Nam 2017.

- Đào tạo, cố vấn, huấn luyện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tinh gọn

- Tư vấn đầu tư, thẩm định và đánh giá đầu tư, kết nối với mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần trong và ngoài nước, trực tiếp đầu tư cho 7 dự án.

- Cung cấp các cố vấn khởi nghiệp cho 53 dự án cho Sharktank Việt Nam 2017, và rất nhiều các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước như: KN Kaiwai, Khởi nghiệp quốc gia VCCI, Khởi nghiệp nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Match 2018, Sharktank Việt Nam 2017,2018, Smartcity 2018, khởi nghiệp vì môi trường của DSQ Mỹ.

- Giám khảo cho nhiều cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước: KN Kaiwai, Khởi nghiệp quốc gia VCCI, Khởi nghiệp nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Match 2018, Vòng tuyển chọn Shark tank Việt Nam 2017,2018, Techfest 2017,2018, KN du lịch, VCK Vietnam Rice Bowl Startup Awards 2018, K startups, WISE Innovation Challenge 2018

- Thành viên hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề án 844 bộ KNCN. Trưởng làng cộng đồng Techfest VN 2018.

Chức năng này đang được phát triển

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn khi chức năng này được hoàn thành. Trong thời gian hiện tại, bạn có thể để lại câu hỏi của mình trong diễn đàn SharkTank.

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!