Hồ Sơ Mentors

Từ Minh Thiện - Mentor

- Phó trưởng Ban quản lý Khu NNCNC Hồ Chí Minh

- Ông Từ Minh Thiện, nguyên là Phó Ban Quản lý khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao TPHCM (AHTP), do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm. Ông cũng là cựu Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (2011 - 2015), Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) từ năm 2008 - 2011, Có kinh nghiệm về tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp với các thành viên đồng sáng lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (2005 - 2008)

- Tốt nghiệp Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) tại Việt Nam, sau đó là Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) - với bằng Thạc sĩ và đang là Nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ về Kinh tế, với nhiều kiến thức về kinh tế cũng như kinh nghiệm của mình trong các dự án cải cách hành chính công, ông Thiện đã có những đóng góp nhất định trong cải cách kinh tế của thành phố cũng như vai trò chuyên môn của Khu nông nghiệp công nghệ cao.

- Ông Thiện đã đóng góp nhiều dự án và kế hoạch xây dựng một nền kinh tế hội nhập tốt hơn, với sự hỗ trợ nhiệt tình và kết nối các doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình học tập và làm việc:

• 2011 - nay: Phó trưởng ban – Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (AHTP)
• 2008 – 2011 Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC)
• 2005 – 2008 Gíam đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp (HCACS) thành phố Hồ Chí Minh
• 1996 -2005 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
• 2001 - 2005 Phó phòng Kế hoạch và Tài chính
• 1996 – 2000 Phó Phòng Hành chính – Tổng hợp

Bằng cấp:

• Hiện nay: Nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ ngành Kinh tế học, Đại học Kinh tế- Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
• 2005: Chương trình đào tạo chuyên viên tư vấn xuất khẩu sang thị trường EU - Huấn luyện người đào tạo (Train The Trainer - TTT) - CBI (Tổ chức hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan)
• 2001 – 2004 Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
• 2000 – 2001 Nghiên cứu cải cách hành chính (VIE / 96/029), Học viện Hành chính công thành phố Hồ Chí Minh
• 1997 – 1998 Tốt nghiệp chươn trình “Ứng dụng Kinh tế trong phân tích chính sách”- Chương trình Fulbright
• 1989-1991 Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Kinh tế TPHCM

Chức năng này đang được phát triển

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn khi chức năng này được hoàn thành. Trong thời gian hiện tại, bạn có thể để lại câu hỏi của mình trong diễn đàn SharkTank.

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!