[TỪ VỰNG SHARK TANK] THUẬT NGỮ VỀ LOGISTIC

ERP trong logistic?

ERP là là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Phần mềm này giúp doanh nghiệp có thể lên kế hoạch khai thác các nguồn tài nguyên này hợp lý nhờ vào các quy trình nghiệp vụ thiết lập trong hệ thống.

Vehical routing System: hệ thống định tuyến đường đi

Tham khảo thêm tại:
http://logistics4vn.com/erp-la-gi-enterprise-resource-planning-la-gi/
http://gscom.vn/portal/20091204402/chuyende-erp/10-dieu-can-biet-ve-erp.html


Xem ngay tập 8 full: http://bit.ly/FullTap8_SharkTankVietNamSS2

Fanpage Facebook: Shark Tank Việt Nam

#sharktankvietnam #thuongvubacty

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!