10 MẪU PITCH DECK GIÚP BẠN CHINH PHỤC "CÁ MẬP"

Bạn có biết: Một Pitch Deck hoàn hảo chỉ nên kéo dài trong 15 – 20 slide PowerPoint, trong đó mô tả sản phẩm, công nghệ và đội ngũ của công ty.

Việc trình bày một cách "nhanh - gọn - đủ ý" sẽ giúp bạn gây ấn tượng hơn là để những nhà đầu hơn tốn thời gian đọc một tài liệu dài.

Thế nào là một Pitch Deck hấp dẫn?

10 bộ tài liệu MIỄN PHÍ sẽ được gửi qua email ngay khi bạn hoàn thành bản đăng ký tại đây: https://bit.ly/downloadpitchd

ck

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!