[TỪ VỰNG SHARK TANK] ĐIỂM HÒA VỐN - CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG MÀ NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM

Đã có không ít lần các “cá mập” chia sẻ về mong muốn đầu tư và sinh lời trên mỗi đồng vốn họ bỏ ra, và điểm hòa vốn chính là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà nhà đầu tư nào cũng muốn biết. Vậy điểm hòa vốn là gì?

Đã có không ít lần các “cá mập” chia sẻ về mong muốn đầu tư và sinh lời trên mỗi đồng vốn họ bỏ ra, và điểm hòa vốn chính là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà nhà đầu tư nào cũng muốn biết. Vậy điểm hòa vốn là gì?
- Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu bằng Tổng chi phí. Nói cách khác, tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận.

Ví dụ:
Công ty sản xuất sản phẩm A với Giá bán dự kiến là $1,000.
Chi phí cố định trung bình một năm là $210,000 (lương nhân viên hàng tháng, chi phí năng lượng, chi phí lãi suất và khấu hao).
Giá mua nguyên vật liệu và các loại phụ liệu là 400$ cho mỗi sản phẩm và là chi phí biến đổi.
Với các dữ kiện này, vị giám đốc sẽ xác định điểm hòa vốn như sau:
Điểm hòa vốn = $210,000 / ( $1000 – $400 ) = 350 chiếc sản phẩm
Các Startup hãy chú ý chỉ tiêu quan trọng này để có thể thuyết phục nhà đầu tư nhé!

Nguồn tham khảo: Saga
- Xem ngay bản full tập 7 tại đây: http://bit.ly/FullTap7_SharkTankVietNamSS2

#sharktankvietnam #thuongvubacty

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!