SHARK HƯNG: COVID GIÚP THÚC ĐẨY CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI XẢY RA SỚM HƠN

Theo Shark Hưng: Không có quá nhiều mô hình doanh ra đời sau thời kỳ đại dịch, những mô hình vẫn cũ nhưng lại được tiến hành theo một cách thức khác. "Không phải hoàn toàn do Covid nhưng Covid đã thúc đẩy nhanh hơn sự thay đổi đó. Ví dụ như chuyện kinh doanh online E-commerce đã có từ 20 năm trước, nhưng hiện nay nó được thúc đẩy nhanh hơn." Shark Hưng nói.

Con người thỏa mãn các nhu cầu theo mô hình Maslow, trước đây để được tôn vinh thì phải gặp nhau, tung hô nhau, ... nhưng giờ chỉ cần qua 1 các #smartphone là đã có thể "TỰ SƯỚNG" được. Tương tự như cách thức đáp ứng nhu cầu của thị trường và cải cách mô hình kinh doanh sao cho phù hợp với sự chuyển đổi của công nghệ số và trạng thái bình thường mới sau thời kỳ hậu Covid.

Lấy ví dụ thêm, Shark Hưng cho biết NHÀ vẫn là CÁI NHÀ, DU LỊCH vẫn là DU LỊCH nhưng cách thức TẠO ĐIỂM CHẠM với khách hàng khác đi. Thay vì lúc trước tổ chức hội thảo, đi tham quan hay gặp trực tiếp mới có thể trao đổi & tư vấn được, thì hiện nay đổi sang làm thực tế ảo, hoặc kết nối thông qua nền tảng số. Cuối cùng Shark Hưng nhấn mạnh: "Chỉ có cách thức khác đi, còn mô hình thì vẫn như cũ, vì hành vi mà khách hàng cần bất động sản để tiêu dùng, đầu tư thì tôi cho rằng nó không thay đổi." 

#SharkTankForum2020 #RedefiningOurFuture #DinhNghiaLaiTuongLai

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!