SHARK BÌNH CHỈ RÕ SỰ KHÁC NHAU NĂNG LỰC & PHẨM CHỨC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG #THỜI_BÌNH & #THỜI_CHIẾN

Dù là thời bình (không có rủi ro) hay là thời chiến (VD: rủi ro thời covid..) thì đều cần có CAO KẾ & TRỌNG NHÂN.

Shark Bình chia sẻ: "Thời chiến thì chúng ta cần QUAN VÕ. Đức tính đầu tiên của quan võ là SÁNG TẠO, muốn thắng phải bày ra trò mới, phải có CAO KẾ. Thứ 2 đó là TRỌNG NHÂN, đây cũng là tư tưởng của #Nexttech, tức là quý người. Thời bình thì cần Quan Văn, cần 2 đức tính đầu tiên tương tự như trên, chỉ khác ở điều cuối cùng."

Trong thời chiến, điều cuối cùng là đức tính HY SINH, vì trong thời chiến không thể hiệu triệu được chiến sĩ, hiệu triệu yêu cầu anh em giảm lương hay thậm chí cho công ty vay mượn tiền,... chúng ta phải đứng ra làm gương, sự HY SINH ở thời điểm này rất quan trọng.

Còn ở thời bình thì TIỀN là quan trọng. Quan văn ở thời này coi TIỀN là duy vật & phải biết DÙNG TIỀN.

#SharkTankForum2020 #RedefiningOurFuture #DinhNghiaLaiTuongLai

 

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!