Guideline thông tin dành cho Startup "Newbie" còn đang lăn tăn chưa biết cách tham gia Shark Tank

Guideline thông tin dành cho Startup "Newbie" còn đang lăn tăn chưa biết cách tham gia Shark Tank 😎
🔥 Hạn chót Ngày 2/2023
👇

 

🦈 CÁC BƯỚC THAM GIA SHARK TANK CHI TIẾT:

 

 


🔴 Tải đơn http://bit.ly/taidondangky
🔴 Đăng ký qua Website https://sharktankvietnam.com/register hoặc email sharktankvietnam@tvhub.com.vn
🔴 Hướng dẫn = Video http://bit.ly/HuongDanDangKySharkTank
🔴 Hướng dẫn = hình: http://bit.ly/Hsdk_Sharktank

TỔNG HỢP BÍ QUYẾT GỌI VỐN
🔵 Slide tham khảo: http://bit.ly/10SLIDETHAMKHAO
🔵 Chuẩn bị Pitch Deck: http://bit.ly/PICTHDECK
🔵 Bí kíp thuyết trình (1) http://bit.ly/BIQUYETTHUYETRINH1
🔵 Bí kíp thuyết trình(2) http://bit.ly/BIQUYETTHUYETRINH2
🔵 Tham khảo Bí quyết thuyết trình từ Bryce North: https://bit.ly/hdthuyetrinhBryce
🔵 Hạn chế lỗi gọi vốn: https://bit.ly/hancheloigoivon
🔵 Goden Rules: Hiểu Luật http://bit.ly/goldenrules

🔵 Thuật ngữ http://bit.ly/thuatnguSharkTank

Startup Hỏi, Shark Tank trả lời!

Bạn hỏi, Shark Tank trả lời! Nhớ bấm vô link để tham khảo được nhiều câu hỏi thường gặp hơn nhe quí dị 🙂
🔴 FAQ: http://bit.ly/SHARKTANK_FAQ

Bạn còn câu hỏi nào nữa, hãy để ngay comment dưới đây!
👉 Đăng ký tham gia Shark Tank ngay:http://bit.ly/taidondangky

#SharkTankVietNam6 #ThuongVuBacTy

Email xác nhận đã được gửi. Nếu không thấy, xin vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn, cảm ơn.

Upload thành công!