[Shark Tank] Sốt Reggae Reggae cut

  • Đăng ngày 10-27-2016 04:00

Levi Roots, chàng da đen đã nhận được 50,000 Bảng Anh từ Peter và Richard Farleigh

Levi Roots, chàng da đen đã nhận được 50,000 Bảng Anh trong chương trình Dragon’s Den cho sản phẩm sốt đặc biệt của mình.

Bình luận