[Sharktank] Trailer Tuyển Sinh

  • Đăng ngày 10-21-2016 05:36

Shark Tank Việt Nam tuyển sinh đến hết ngày 30/10/2016

Hơn 1000 hồ sơ dự thi start-up từ mọi miền đất nước đã gửi về tham dự Shark Tank Việt Nam để tìm kiếm cơ hội được SHARK đầu tư cho ý tưởng của mình.

Bình luận