[Shark Tank] Scrub Daddy cut

  • Đăng ngày 10-27-2016 06:21

Miếng rửa chén không cần xà phòng Scrub Daddy đã nhận được $200,000 tiền đầu tư

Miếng rửa chén không cần xà phòng Scrub Daddy đã nhận được $200,000 tiền đầu tư và chỉ sau 1 năm, doanh số sản phẩm tăng lên 5 triệu USD.

Bình luận