[Shark Tank] Groovebook cut

  • Đăng ngày 10-21-2016 05:00

Groovebook đã nhận được khoản đầu tư $150,000

App chụp và in hình: Sản phẩm này đã nhận được khoản đầu tư $150,000 từ SHARK Mark & Kelvin trong chương trình Shark Tank tại Mỹ.

Bình luận