[Shark Tank] Awake Chocolate cut

  • Đăng ngày 10-27-2016 06:07

Awake Chocolate nhận được $200,000 đầu tư trong chương trình Dragon’s Den Canada

Sản phẩm được David Chilton đầu tư 200,000 đô la Canada (CAD) và hỗ trợ phân phối tới 16,000 cửa hàng tại Canada cùng 9,000 cửa hàng tại Mỹ

Bình luận