[Từ Vựng Shark Tank] Thuật ngữ về Logistic

  • Đăng ngày 08-29-2018 01:53

ERP trong logistic?

ERP là là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Phần mềm này giúp doanh nghiệp có thể lên kế hoạch khai thác các nguồn tài nguyên này hợp lý nhờ vào các quy trình nghiệp vụ thiết lập trong hệ thống.

Vehical routing System: hệ thống định tuyến đường đi

Tham khảo thêm tại:
http://logistics4vn.com/erp-la-gi-enterprise-resource-planning-la-gi/
http://gscom.vn/portal/20091204402/chuyende-erp/10-dieu-can-biet-ve-erp.html


👩🏿💻 Xem ngay tập 8 full: http://bit.ly/FullTap8_SharkTankVietNamSS2

Bình luận